Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
17 / 17 funduszy
   
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Dynamiczny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,28% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,44% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,36% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,27% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,94% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,06% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Stabilnego Inwestowania PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,11% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,37% inne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,49% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Kapitał Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,59% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Polskich Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -2,70% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Aktywnej Alokacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -3,06% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -5,97% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -10,09% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -11,71% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -14,09% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -16,67% akcyjne 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
17 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron