Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
8 / 8 funduszy
   
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,79% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,36% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Spokojna Inwestycja PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,93% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,33% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. BPS Dłużny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -0,15% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -10,46% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -25,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -35,70% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
8 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron