Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
18 / 18 funduszy
   
Dodaj do porównania Generali Złota ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +7,15% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Korona Obligacje PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,27% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Obligacje: Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +4,23% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Generali Obligacje Aktywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,66% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Korona Dochodowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,70% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Aktywny Dochodowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,20% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Oszczędnościowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,57% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Profit Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -0,64% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Amerykańskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -2,83% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Globalnych Akcji Wzrostu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -3,66% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Stabilny Wzrost PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -5,42% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Europejskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -6,68% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Turcja ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -7,74% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Generali Korona Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -13,30% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -16,57% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Wzrostu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -21,64% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -21,86% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Korona Akcje PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -26,65% akcyjne 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
18 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron