Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
19 / 19 funduszy
   
Dodaj do porównania Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +40,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji: Megatrendy ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +39,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Wzrostu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +36,10% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Amerykańskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +33,22% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Korona Akcje PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +32,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +27,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcji Europejskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +27,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Korona Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +19,71% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Generali Stabilny Wzrost PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +11,85% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Korona Dochodowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,78% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Aktywny Dochodowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,67% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,42% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Profit Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,34% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Oszczędnościowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,16% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Złota ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,02% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Turcja ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +2,57% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Generali Obligacje Aktywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,64% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Generali Korona Obligacje PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,29% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Generali Obligacje: Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -6,82% dłużne 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
19 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.