Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
23 / 23 funduszy
12
   
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +61,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +52,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +50,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +50,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 25 Małych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +50,59% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +44,99% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +44,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +43,56% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +43,45% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +41,64% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR BRIC ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +38,92% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +36,07% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +34,84% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +20,78% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +18,58% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,95% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,48% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,47% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akumulacji Kapitału ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,15% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,92% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
23 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.