Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
23 / 23 funduszy
12
   
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +16,69% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Nowych Technologii PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +6,30% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,75% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,37% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,06% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,69% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,55% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,36% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -1,21% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,81% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Korporacyjnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -5,04% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -7,20% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Rosja ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -8,92% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -9,63% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -10,08% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 25 Małych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -10,34% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -12,21% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -14,24% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR BRIC ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -16,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -16,59% akcyjne 6 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
23 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron