Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
19 / 19 funduszy
   
Dodaj do porównania MetLife Akcji Małych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +28,48% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +17,95% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +17,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Aktywnej Alokacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +12,39% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Zrównoważony Azjatycki ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +8,78% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Polskich PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +7,17% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,07% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,01% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,69% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,50% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,39% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,96% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Światowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +0,22% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -0,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -1,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Ochrony Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,50% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -2,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -18,68% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -18,91% mieszane 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
19 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania