Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
19 / 19 funduszy
   
Dodaj do porównania MetLife Akcji Małych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +28,10% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +21,67% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +16,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Aktywnej Alokacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +15,22% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Polskich PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +10,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Zrównoważony Azjatycki ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +9,72% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +5,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,79% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,90% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,12% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,12% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Światowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +2,09% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,88% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,72% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. 0,00% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -0,20% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Ochrony Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,74% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -12,08% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -12,38% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
19 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania