Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
27 / 27 funduszy
12
   
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +83,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +78,41% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +56,31% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +55,58% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +51,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +50,09% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +45,69% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +45,30% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +44,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Dywidendowych Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +41,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +39,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +34,62% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Medycyny i Demografii Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +34,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +33,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +31,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Europejskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +31,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +20,56% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Strategicznej Alokacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +18,05% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +13,15% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Globalny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +6,02% dłużne 3 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
27 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.