Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
23 / 23 funduszy
12
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. PKO Papierów Dłużnych USD ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +8,69% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,63% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Długoterminowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,04% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,85% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -0,85% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,19% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -9,10% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Medycyny i Demografii Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -10,87% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -11,23% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -11,70% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -12,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -16,54% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Nowa Europa ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -16,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Europejskiego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -16,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Strategicznej Alokacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -17,10% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Dywidendowych Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -17,55% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -18,74% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -19,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -22,66% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -22,89% akcyjne 6 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
23 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron