Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
16 / 16 funduszy
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +7,22% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Papierów Dłużnych Polonez PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +6,68% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Dłużny Aktywny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +6,00% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +2,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +1,62% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,07% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,04% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +0,88% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -0,30% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -4,42% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -5,31% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -6,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -10,03% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -10,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -19,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -20,59% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
16 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron