Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
10 / 10 funduszy
   
Dodaj do porównania QUERCUS Gold ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +23,90% inne 5 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Growth ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +19,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS short PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +17,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. QUERCUS Obligacji Skarbowych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +6,70% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,33% dłużne krótkoterminowe 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Agresywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Stabilny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,04% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,94% inne 4 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Ochrony Kapitału PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,90% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS lev PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -49,88% akcyjne 7 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
10 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron