Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
24 / 24 funduszy
12
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +60,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +59,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +24,40% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC III Filar PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +23,27% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +11,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +9,68% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +7,48% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Rozwiniętych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +6,46% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +5,81% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,80% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Obligacja PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,07% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,77% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,44% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,21% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,88% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +1,00% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global Bond Opportunities ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +0,50% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global High Yield Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -0,76% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,09% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,51% akcyjne 6 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
24 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania