Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
20 / 20 funduszy
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +95,80% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +79,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +72,01% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +46,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +44,26% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +39,91% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +37,32% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +21,84% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +20,42% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +17,89% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +17,17% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +14,72% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global High Yield Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +12,95% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +8,00% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +5,04% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,19% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,14% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. - akcyjne 6 - Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
20 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.