Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
23 / 23 funduszy
12
   
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +44,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +44,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +20,93% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +5,99% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +5,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +5,01% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +4,19% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +4,00% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +3,83% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,46% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +2,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,85% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global Bond Opportunities ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +1,62% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -0,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -0,71% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Rozwiniętych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,14% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,51% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global High Yield Bond ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,04% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global Income ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -6,21% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -6,48% akcyjne 5 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
23 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron