Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
16 / 16 funduszy
   
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +51,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +46,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +38,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +38,64% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +36,22% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +34,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +29,89% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +26,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +23,64% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +16,85% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +6,96% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +5,03% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +1,55% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,45% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +0,40% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -1,19% dłużne 2 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
16 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.