Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

AGIO Kapitał - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2009 +0,02% +0,09% +0,62% +0,11% +0,40% -1,27% +0,31% +0,28%
2010 -0,51% +0,67% +4,75% +0,17% +0,16% -1,07% +0,50% -0,03% +0,24% -0,01% -0,67% +0,41% +4,58%
2011 -0,46% -0,48% +0,04% +0,53% +0,54% +0,77% +0,62% +0,59% +0,69% +0,58% +0,53% +0,61% +4,65%
2012 +0,57% +0,53% +0,61% +0,61% +0,68% +0,30% +0,51% +0,71% +0,59% +0,66% +0,51% +0,50% +7,00%
2013 +0,71% +0,67% +0,30% +0,59% +0,68% +0,49% +0,52% +0,46% +0,42% +0,51% +0,40% +0,40% +6,32%
2014 +0,54% +0,37% +0,40% +0,44% +0,39% +0,41% +0,42% +0,35% +0,36% +0,44% +0,31% +0,40% +4,95%
2015 +0,41% +0,34% +0,31% +0,28% +0,37% +0,20% +0,33% +0,31% +0,30% +0,22% +0,24% +0,27% +3,63%
2016 +0,20% +0,11% +0,39% +0,27% +0,19% +0,18% +0,21% +0,32% +0,29% +0,12% +0,15% -0,27% +2,16%
2017 -0,06% +0,42% +0,54% +0,35% +0,39% +0,32% +0,39% +0,29% +0,40% +0,18% +0,29% +0,19% +3,77%
2018 +0,48% +0,18% +0,29% +0,26% +0,25% +0,09% 0,00% +0,20% +0,20% +0,08% +0,37% +0,29% +2,72%
2019 +0,40% +0,21% +0,17% +0,35% 0,00% -2,63% +0,29% +0,32% -0,93%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,99%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,31%
Miesięczna zmienność +0,57%
VAR99 -1,65%
Maksymalna miesięczna strata -2,63%
Maksymalny miesięczny zysk +4,75%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,00
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -2,64%
Procent mies. ze stratą +8,94%
Wskaźnik Sharpe'a +1,91
Wskaźnik CALMAR +1,44
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +46,51%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +45,44%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,80%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,93%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,57%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,80%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron