Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Konserwatywny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 +0,20% +0,30% +0,20% +0,30% +0,20% +0,20% +0,30% +0,29% +0,29% +2,30%
2006 +0,20% +0,29% +0,19% +0,19% +0,39% +0,19% +0,19% +0,38% +0,19% +0,38% +0,67% +0,38% +3,71%
2007 +0,38% +0,19% +0,37% +0,37% +0,37% +0,28% +0,28% +0,28% +0,28% +0,27% +0,46% +0,36% +3,96%
2008 +0,45% +0,36% +0,36% +0,27% +0,45% +0,44% +0,62% +0,35% +0,26% -0,26% -0,09% +0,53% +3,81%
2009 +0,44% +0,35% +0,35% +0,26% +0,60% +0,60% +0,68% +0,76% +0,50% +0,50% +0,75% +0,91% +6,90%
2010 +0,82% +0,89% +1,69% +0,08% +0,16% +0,24% +0,47% +1,02% +0,31% +0,39% +0,62% +0,54% +7,43%
2011 +0,15% +0,38% +0,30% +0,38% +0,60% +0,82% +0,30% -0,81% +0,30% +0,07% +0,74% +0,66% +3,95%
2012 +1,17% +0,58% +0,86% +0,78% +0,14% +0,56% +1,05% +0,21% +0,21% +1,25% +1,09% +1,01% +9,29%
2013 -0,13% +0,07% +0,20% +1,00% 0,00% -0,93% +0,80% +0,27% +0,20% +0,33% +0,20% +0,26% +2,28%
2014 +0,13% +0,26% +0,20% +0,33% +0,45% +0,45% +0,39% +0,45% +0,45% +0,32% +0,19% +0,13% +3,80%
2015 +0,25% +0,13% +0,25% +0,06% 0,00% +0,25% +0,19% +0,06% +0,06% +0,19% +0,12% +0,19% +1,77%
2016 +0,19% 0,00% +0,19% 0,00% +0,25% +0,06% +0,18% +0,43% -0,06% +0,06% -0,12% 0,00% +1,18%
2017 -0,12% +0,37% +0,55% +0,06% +0,49% +0,12% +0,18% +0,18% +0,18% +0,42% +0,54% +0,30% +3,31%
2018 +0,18% +0,59% +0,06% -0,06% -0,24% +0,47% -0,12% -0,06% +0,18% -0,06% -0,06% +0,59% +1,48%
2019 -0,29% -0,06% 0,00% +0,47% +0,12% +0,52% +0,58% +1,34%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,12%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,32%
Miesięczna zmienność +0,32%
VAR99 -1,08%
Maksymalna miesięczna strata -0,93%
Maksymalny miesięczny zysk +1,69%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,02
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -0,93%
Procent mies. ze stratą +9,30%
Wskaźnik Sharpe'a +3,50
Wskaźnik CALMAR +4,21
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +73,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +11,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +46,66%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,92%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,13%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,89%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron