Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 +0,20% +0,30% +0,20% +0,30% +0,20% +0,20% +0,30% +0,29% +0,29% +2,30%
2006 +0,20% +0,29% +0,19% +0,19% +0,39% +0,19% +0,19% +0,38% +0,19% +0,38% +0,67% +0,38% +3,71%
2007 +0,38% +0,19% +0,37% +0,37% +0,37% +0,28% +0,28% +0,28% +0,28% +0,27% +0,46% +0,36% +3,96%
2008 +0,45% +0,36% +0,36% +0,27% +0,45% +0,44% +0,62% +0,35% +0,26% -0,26% -0,09% +0,53% +3,81%
2009 +0,44% +0,35% +0,35% +0,26% +0,60% +0,60% +0,68% +0,76% +0,50% +0,50% +0,75% +0,91% +6,90%
2010 +0,82% +0,89% +1,69% +0,08% +0,16% +0,24% +0,47% +1,02% +0,31% +0,39% +0,62% +0,54% +7,43%
2011 +0,15% +0,38% +0,30% +0,38% +0,60% +0,82% +0,30% -0,81% +0,30% +0,07% +0,74% +0,66% +3,95%
2012 +1,17% +0,58% +0,86% +0,78% +0,14% +0,56% +1,05% +0,21% +0,21% +1,25% +1,09% +1,01% +9,29%
2013 -0,13% +0,07% +0,20% +1,00% 0,00% -0,93% +0,80% +0,27% +0,20% +0,33% +0,20% +0,26% +2,28%
2014 +0,13% +0,26% +0,20% +0,33% +0,45% +0,45% +0,39% +0,45% +0,45% +0,32% +0,19% +0,13% +3,80%
2015 +0,25% +0,13% +0,25% +0,06% 0,00% +0,25% +0,19% +0,06% +0,06% +0,19% +0,12% +0,19% +1,77%
2016 +0,19% 0,00% +0,19% 0,00% +0,25% +0,06% +0,18% +0,43% -0,06% +0,06% -0,12% 0,00% +1,18%
2017 -0,12% +0,37% +0,55% +0,06% +0,49% +0,12% +0,18% +0,18% +0,18% +0,42% +0,54% +0,30% +3,31%
2018 +0,18% +0,59% +0,06% -0,06% -0,24% +0,47% -0,12% -0,06% +0,18% -0,06% -0,06% +0,59% +1,48%
2019 -0,29% -0,06% 0,00% +0,47% +0,12% +0,52% +0,58% 0,00% +0,06% +0,29% +0,06% +0,23% +1,99%
2020 +0,17% +0,23% -0,34% +0,17% -0,23% +0,29% +0,46% +0,11% 0,00% +0,34% +0,23% +0,45% +1,89%
2021 +0,39% +0,34% +0,28% +0,17% -0,11% 0,00% 0,00% +0,06% 0,00% -0,28% -0,11% +0,39% +1,12%
2022 +0,28% -0,17% -0,89% -0,28% +0,79% -0,78% +0,45% +0,56% +0,28% -1,16% +0,62% 0,00% -0,33%
2023 +2,73% +0,27% +1,25% +0,32% +0,64% +0,48% +0,84% +0,37% +0,52% +0,47% +1,19% +0,56% +10,04%
2024 +1,01% +0,60% +0,50% +0,35% +0,30% +0,35% +3,14%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,35%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,31%
Miesięczna zmienność +0,39%
VAR99 -1,22%
Maksymalna miesięczna strata -1,16%
Maksymalny miesięczny zysk +2,73%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -1,33%
Procent mies. ze stratą +11,26%
Wskaźnik Sharpe'a +2,79
Wskaźnik CALMAR +2,83
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +103,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +17,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +30,78%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,76%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,22%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,37%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,71%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron