Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Ochrony Wzrostu - wiadomości fundusz parasolowy

123... 5

Komentarz miesięczny MetLife TFI - maj 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania sie z comiesięcznym komentarzem rynkowym zarządzających MetLife TFI na maj 2016 r.

autor: MetLife TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron