Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Akcji Polskich - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +1,41% -0,99% +9,50% +7,40% +2,38% +3,49% -7,30% -6,15% +1,85% +0,91% -11,94% -1,53% -3,01%
2008 -16,46% -0,12% 0,00% -2,36% -1,40% -11,47% +0,73% -3,03% -7,60% -23,23% -3,78% -1,75% -53,42%
2009 -11,11% -10,75% +7,84% +15,58% +0,67% +3,35% +12,96% +5,54% -0,36% +2,36% +2,49% +1,39% +30,00%
2010 -0,85% -3,62% +8,23% +1,98% -3,08% -5,18% +6,70% -0,83% +6,83% +2,96% -1,82% +4,32% +15,56%
2011 -0,89% +0,90% +1,78% +1,89% -0,43% -3,01% -2,51% -9,70% -9,23% +5,18% -3,69% -4,38% -22,49%
2012 +5,73% +1,62% -0,18% -3,02% -4,77% +5,59% -1,46% +2,78% +2,88% -1,58% +3,02% +4,15% +15,08%
2013 -0,66% -2,34% -1,88% -1,74% +8,33% -6,06% +3,83% +3,52% +4,05% +4,21% +0,30% -5,66% +4,98%
2014 -1,90% +5,15% -2,91% -1,58% 0,00% -1,12% -3,73% +2,19% +5,60% -2,03% 0,00% -2,87% -3,63%
2015 +1,15% +2,27% +0,95% +2,67% -1,22% -4,18% +0,65% -3,69% -2,33% +1,02% -4,73% -4,43% -11,64%
2016 -5,01% +2,54% +7,43% -1,95% -3,80% -2,63% +3,86% +4,09% -1,79% +3,27% -1,06% +5,87% +10,39%
2017 +6,72% +5,35% -1,05% +3,78% -2,47% +1,19% +2,80% +1,00% -1,56% -3,03% -2,23% +0,91% +11,43%
2018 +3,02% -7,91% -5,56% +0,51% -3,85% -1,92% +6,22% -0,84% -3,37% -4,01% +3,45% -1,23% -15,23%
2019 +6,58% +0,17% +0,17% -0,50% -4,85% +3,34% -1,53% -6,04% -1,47% +0,56% +0,93% +1,10% -2,14%
2020 +0,91% -12,25% -7,39% +14,63% +4,84% +6,09% +0,17% +1,22% -2,57% -7,39% +13,12% +8,18%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,28%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,31%
Miesięczna zmienność +5,28%
VAR99 -11,99%
Maksymalna miesięczna strata -23,23%
Maksymalny miesięczny zysk +15,58%
Beta (do WIG20) +0,80
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -71,35%
Procent mies. ze stratą +50,30%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,05
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -40,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -8,18%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -3,63%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,25%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,08%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -0,85%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron