Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2007 -0,30% -2,61% -1,03% +0,21% +8,10% +3,55% +6,22% +1,40% +6,89% +4,27% -9,66% -1,54% +15,10%
2008 -14,34% -0,10% -11,88% +5,07% -7,79% -14,39% -5,28% +4,40% -13,20% -15,53% -6,70% -0,41% -57,86%
2009 +9,28% +1,70% +6,49% +5,23% +15,89% -0,29% +6,45% -5,11% +9,50% -0,65% +0,39% +3,90% +64,95%
2010 -4,62% +0,13% +6,02% +0,86% -5,39% +2,07% +2,41% -0,62% +6,85% +0,12% +7,10% -2,28% +12,38%
2011 -5,23% -3,99% +2,20% -3,59% +2,36% -1,94% +2,22% -7,13% -1,56% +4,63% -1,14% -0,77% -13,68%
2012 +2,19% +1,26% -1,49% 0,00% -7,08% -5,71% +0,14% +1,01% +6,28% +0,40% +3,61% +1,55% +1,42%
2013 +2,92% -0,74% -1,00% +3,39% +0,61% -6,04% +1,29% -1,52% +2,32% +2,64% +2,21% -0,84% +4,96%
2014 -1,94% -0,25% +2,60% -0,48% +4,73% +3,24% +3,81% +4,43% -1,45% +3,46% +1,93% +2,49% +24,70%
2015 +7,67% +0,72% +1,97% +1,32% +4,42% -2,82% -4,10% -8,37% -1,65% +8,30% +1,09% -4,42% +2,82%
2016 -3,21% -3,32% +7,77% -0,19% -1,41% +3,04% +3,32% +2,23% +0,70% -1,56% -3,88% -3,12% -0,28%
2017 +5,30% +2,79% +3,06% +2,04% +1,08% +1,23% +4,72% +0,31% -0,70% +3,35% +1,51% +2,15% +30,21%
2018 +5,02% -4,09% -2,60% -0,15% -0,67% -5,08% -0,39% -2,37% -2,75% -10,32% +5,01% -3,27% -20,44%
2019 +5,30% +2,17% +2,46% +1,08% -6,64% +5,45% -1,50% -3,38% +1,05% +3,73% -0,17% +4,77% +14,44%
2020 -3,59% -2,82% -14,32% +9,65% +1,36% +10,38% +5,92% +3,14% -2,97% +1,76% +8,50% +6,44% +22,68%
2021 +4,43% +0,87% -4,33% +3,49% -0,06% +0,62% -6,83% +1,07% -4,09% +1,44% -3,52% -1,90% -9,05%
2022 -4,22% -1,72% -4,56% -5,50% -15,10%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +16,84%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,09%
Miesięczna zmienność +4,86%
VAR99 -11,42%
Maksymalna miesięczna strata -15,53%
Maksymalny miesięczny zysk +15,89%
Beta (do WIG20) +0,38
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,62
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -62,52%
Procent mies. ze stratą +44,39%
Wskaźnik Sharpe'a +0,07
Wskaźnik CALMAR +0,02
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +18,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -15,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -25,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -1,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +49,94%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,10%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,91%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,27%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,12%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron