Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Niskiego Ryzyka - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2002 +0,87% +0,87% +0,82% +0,81% +1,03% +1,02% +0,95% +0,56% +0,63% +7,81%
2003 +0,32% +0,51% +0,53% +0,54% +0,47% +0,43% +0,24% +0,30% +0,24% +0,13% +0,21% +0,69% +4,71%
2004 +0,42% +0,27% +0,43% +0,33% +0,33% +0,42% +0,42% +0,37% +0,35% +0,37% +0,54% +0,50% +4,86%
2005 +0,46% +0,46% +0,55% +0,38% +0,43% +0,64% +0,38% +0,25% +0,30% +0,25% +0,33% +0,31% +4,84%
2006 +0,33% +0,35% +0,24% +0,20% +0,23% +0,13% +0,26% +0,36% +0,20% +0,28% +0,29% +0,33% +3,25%
2007 +0,21% +0,20% +0,26% +0,27% +0,25% +0,29% +0,41% +0,23% +0,28% +0,26% +0,27% +0,38% +3,35%
2008 +0,47% +0,32% +0,37% +0,45% +0,39% +0,35% +0,62% +0,41% +0,20% -0,46% +0,54% +0,83% +4,59%
2009 +1,02% +0,06% +0,41% +0,47% +0,56% +0,68% +0,85% +0,55% +0,32% +0,58% +0,45% +0,22% +6,35%
2010 +0,82% +0,46% +1,15% +0,36% +0,05% +0,18% +0,50% +0,26% +0,39% +0,27% +0,33% +0,26% +5,15%
2011 +0,32% +0,29% +0,30% +0,31% +0,34% +0,45% +0,29% +0,16% +0,08% +0,38% +0,13% +0,29% +3,39%
2012 +0,59% +0,40% +0,40% +0,37% +0,27% +0,42% -0,32% +0,43% +0,35% +0,53% +0,68% +0,50% +4,73%
2013 +0,19% +0,12% +0,48% +0,14% +0,11% -0,63% +0,55% -0,13% 0,00% +0,51% +0,12% +0,24% +1,71%
2014 -0,08% +0,39% +0,20% +0,33% +0,26% +0,38% +0,19% +0,12% +0,31% -0,25% -0,01% -0,05% +1,82%
2015 +0,43% +0,02% +0,28% -0,07% -0,03% -0,08% +0,17% -0,06% -0,10% +0,14% -0,03% +0,17% +0,83%
2016 +0,08% +0,16% +0,09% -0,09% -0,01% +0,16% +0,02% +0,16% -0,06% -0,08% -0,23% +0,18% +0,38%
2017 +0,20% +0,06% +0,29% +0,12% +0,23% +0,16% +0,11% +0,15% +0,19% +0,36% +0,05% +0,01% +1,95%
2018 +0,17% +0,14% +0,17% +0,03% -0,10% +0,13% +0,20% -0,12% +0,07% +0,07% +0,09% +0,29% +1,16%
2019 +0,06% -0,16% -0,01% +0,15% +0,17% +0,28% +0,19% -0,02% +0,07% +0,38% -0,02% +0,02% +1,11%
2020 +0,22% +0,04% +0,05% +0,20% +0,26% +0,19% +0,19% -0,13% +0,02% +0,17% +0,12% -0,01% +1,32%
2021 +0,23% -0,16% -0,10% -0,10% -0,23% -0,37%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +0,90%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,27%
Miesięczna zmienność +0,26%
VAR99 -0,87%
Maksymalna miesięczna strata -0,63%
Maksymalny miesięczny zysk +1,15%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -0,67%
Procent mies. ze stratą +13,48%
Wskaźnik Sharpe'a +3,63
Wskaźnik CALMAR +4,87
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +85,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +17,63%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,26%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,06%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,63%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron