Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

AVIVA Stabilnego Inwestowania fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 270,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 259,13/269,73
Stopa zwrotu od początku działalności +169,73%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -2,20%
Wartość aktywów 280 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 3 lata

Profil Inwestora

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania dostosowany jest do długoterminowego inwestowania, na przykład w celu zbudowania kapitału na przyszłą emeryturę oraz dedykowany inwestorom akceptującym umiarkowany poziom zaangażowania w inwestycje o podwyższonym ryzyku, zwłaszcza akcje.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie (co najmniej 50%) w bezpiecznych instrumentach finansowych, czyli obligacjach i bonach skarbowych. Nie więcej niż 40% aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje, głównie polskich spółek, dzięki czemu w długim okresie potencjalne zyski mogą być wyższe niż w przypadku funduszy bezpiecznych.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 3 lata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.04.05
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,02%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron