Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Aktywnej Alokacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 112,63
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 110,17/117,63
Stopa zwrotu od początku działalności +10,92%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -12,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -13,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,07%
Wartość aktywów 89 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.10
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 4 lata
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.04.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.09.21
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,07%
Opłata za wynik
rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz - 1,17% w 2019 roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron