Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Europejskich Akcji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +1,33% +1,05% -11,68% -2,68% -0,93% -13,46% -21,19% -5,05% +3,88% -41,35%
2009 -6,36% -12,00% +17,09% +11,95% +6,60% +4,46% +8,56% +12,63% +6,11% -2,07% +0,90% +3,45% +59,52%
2010 +1,95% -0,46% +8,56% +6,50% -3,95% -4,45% +5,35% -1,14% +6,89% +3,56% +0,34% +7,91% +34,41%
2011 +0,55% +0,28% +2,42% +1,70% 0,00% -2,41% -3,38% -11,48% -9,19% +3,33% -4,19% -3,36% -23,83%
2012 +11,67% +4,24% +0,20% -0,58% -8,95% +5,71% +1,09% +3,57% +2,09% +1,62% +2,45% +2,08% +26,78%
2013 +3,24% -0,18% -1,43% -3,75% +3,35% -6,98% -0,27% -1,04% +2,26% +4,94% -1,53% -8,74% -10,53%
2014 -5,54% +0,24% -4,72% +0,66% +3,37% -0,57% -1,13% +2,45% -2,06% +3,30% -1,20% -3,78% -9,08%
2015 +1,52% -1,83% -2,16% +1,85% +0,12% -3,11% -0,98% -6,91% -3,90% +5,36% -0,10% -3,46% -13,28%
2016 -1,26% -1,83% +5,31% +3,31% -3,99% -1,55% +1,39% -0,49% -0,30% +1,72% +0,30% +4,44% +6,85%
2017 +0,84% +1,99% -0,18% +0,19% -1,69% +0,04% +0,78% -2,09% -0,26% +0,13% -3,73% +1,24% -2,83%
2018 +2,33% -1,12% -2,62% +2,23% -0,07% -3,35% +1,27% -2,13% -3,24% -7,03% -2,37% -5,70% -20,15%
2019 +4,97% +2,35% +0,56% +3,40% -5,97% +3,00% -1,63% -3,03% +3,30% +1,06% +2,97% +2,44% +13,64%
2020 -1,10% -7,05% -14,37% +9,13% +4,50% +0,87% +0,86% +4,06% -1,56% -4,54% +13,39% +3,23% +4,52%
2021 -0,19% +1,21% +4,33% +2,13% +0,42% +8,08%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,69%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,06%
Miesięczna zmienność +5,11%
VAR99 -11,84%
Maksymalna miesięczna strata -21,19%
Maksymalny miesięczny zysk +17,09%
Beta (do WIG20) +0,65
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -52,80%
Procent mies. ze stratą +46,20%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,01
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -8,82%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +25,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -30,97%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,70%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,61%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,01%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -3,62%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron