Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Małych Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +1,21% +0,98% -7,85% +0,58% -0,68% -6,31% -19,85% -4,06% -2,15% -33,68%
2009 +0,36% -7,69% +13,82% +17,45% +3,25% +7,35% +11,58% +17,49% +1,99% -3,63% +0,81% +2,83% +83,31%
2010 +0,75% +0,54% +8,57% +3,72% -4,98% -3,27% +6,36% +2,21% +4,62% +2,50% +3,10% +7,21% +35,10%
2011 -1,10% -0,01% -0,34% +0,46% +0,74% -3,89% -5,36% -12,68% -6,80% +4,46% -4,63% -1,96% -27,89%
2012 +8,76% +7,99% +0,67% -2,84% -7,79% +2,78% -2,89% -0,22% +5,51% +0,99% +0,83% +2,50% +16,17%
2013 +5,57% +0,72% -1,20% -3,47% +7,25% -1,68% +1,14% +3,52% +5,56% +8,78% +0,86% -4,02% +24,44%
2014 +1,86% +1,78% -4,27% -1,79% -2,38% -2,11% -5,26% +1,31% +2,12% -2,35% -1,02% -3,41% -14,75%
2015 +3,37% +3,17% +2,44% +1,25% +0,66% -4,17% +2,77% -0,35% -2,18% +2,71% -0,84% -1,98% +6,73%
2016 -5,05% +2,16% +4,01% +2,02% -1,20% -3,72% +3,06% +4,34% +1,68% +0,14% -2,09% +3,85% +9,01%
2017 +5,58% +3,98% -0,48% +1,06% -0,23% -0,75% -2,63% -0,89% -1,18% -4,59% -4,11% +0,69% -3,95%
2018 +3,00% -3,16% -4,89% +0,64% -0,66% -4,20% +0,24% -0,88% -6,63% -6,34% -3,35% -1,94% -25,17%
2019 +6,27% +2,52% +2,59% +1,06% -3,61% +2,82% -0,18% -1,15% +0,48% +0,47% +1,59% +2,47% +16,09%
2020 +4,26% -10,27% -14,24% +24,51% +11,92% +10,26% +1,08% +3,50% -4,12% -8,04% +13,02% -0,04% +28,44%
2021 +7,40% +2,94% +10,56%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,20%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,45%
Miesięczna zmienność +5,54%
VAR99 -13,37%
Maksymalna miesięczna strata -19,85%
Maksymalny miesięczny zysk +24,51%
Beta (do WIG20) +0,67
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,79
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -39,88%
Procent mies. ze stratą +44,52%
Wskaźnik Sharpe'a +0,29
Wskaźnik CALMAR +0,14
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +101,19%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +51,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +23,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +33,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +23,87%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,56%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,35%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,91%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,15%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron