Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Obligacji Dynamiczny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 +0,03% +1,64% +1,67%
2012 +1,77% +1,67% +0,08% +0,39% -0,22% +1,52% +2,04% +0,65% +0,87% +1,23% +2,31% +1,87% +15,08%
2013 -0,07% -0,04% -0,09% +3,67% -1,02% -3,50% +2,39% -0,70% +0,55% +1,89% +0,63% +1,61% +5,25%
2014 -0,98% +2,30% +0,26% +0,94% +1,08% +1,32% +0,25% +1,07% +0,26% +1,83% +1,09% +0,29% +10,10%
2015 +2,38% -0,17% -0,11% -0,56% -0,38% -1,24% +1,01% -0,03% +0,21% +1,25% +0,15% -0,29% +2,20%
2016 +1,19% +0,53% +0,75% +0,24% -0,06% +0,61% +0,41% +0,86% -0,07% -0,41% -1,59% +0,05% +2,50%
2017 +0,14% +0,06% +1,39% +0,39% +0,64% +0,40% +0,12% +0,09% +0,18% -0,35% +0,61% +0,57% +4,32%
2018 +0,14% +0,23% +0,24% +0,40% -1,16% -0,21% +1,21% -0,03% +0,44% +0,01% +0,45% +0,68% +2,39%
2019 +0,30% +0,16% +0,53% -0,16% +0,84% +0,81% +0,65% +0,43% -0,20% +0,55% +0,01% -0,22% +3,77%
2020 +0,11% +1,43% -0,43% +1,21% +2,05% -0,43% +0,54% -0,61% +0,49% +0,72% +0,55% -0,06% +5,68%
2021 +0,43% -1,35% -0,29% -0,31% -1,52%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +3,26%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,43%
Miesięczna zmienność +0,94%
VAR99 -2,62%
Maksymalna miesięczna strata -3,50%
Maksymalny miesięczny zysk +3,67%
Beta (do WIG20) +0,03
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -4,48%
Procent mies. ze stratą +28,95%
Wskaźnik Sharpe'a +1,64
Wskaźnik CALMAR +1,19
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +63,85%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +15,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,34%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,06%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,86%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron