Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Dochodowy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2014 0,00% +0,72% +0,72%
2015 +0,09% +0,92% +0,18% +0,92% +0,23% -1,24% -0,02% -1,64% -1,19% +2,58% +0,23% -0,89% +0,09%
2016 -2,90% -0,36% +1,73% +0,43% +0,42% -1,17% +1,81% +0,55% -0,13% -0,15% -0,12% +0,58% +0,62%
2017 +0,34% +0,59% 0,00% +0,52% +0,39% +0,11% +0,11% -0,39% +0,39% +0,74% -0,07% -0,61% +2,12%
2018 +0,25% +0,28% +0,43% +0,20% -0,08% +0,12% +0,35% +0,07% -0,09% +0,16% +0,02% +0,27% +2,00%
2019 +0,21% +0,29% +0,21% +0,36% +0,45% +0,22% +0,36% +0,12% -0,10% +0,37% +0,39% -0,03% +2,89%
2020 +0,30% +0,20% -2,12% -0,62% +0,93% +0,75% +0,35% +0,42% +0,27% +0,14% +0,34% +0,22% +1,15%
2021 +0,15% +0,05% +0,15% +0,11% +0,01% +0,47%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,55%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,13%
Miesięczna zmienność +0,74%
VAR99 -1,84%
Maksymalna miesięczna strata -2,90%
Maksymalny miesięczny zysk +2,58%
Beta (do WIG20) +0,04
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -5,39%
Procent mies. ze stratą +25,32%
Wskaźnik Sharpe'a +0,60
Wskaźnik CALMAR +0,28
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +10,47%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +10,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,52%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,80%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,00%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron