Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +9,99% +3,30% +13,62%
2008 -6,04% +2,85% +0,80% -2,77% -1,21% -10,95% -5,03% +2,15% -8,60% -25,46% -3,61% -5,14% -49,65%
2009 -4,79% -10,74% +19,17% +24,25% +4,46% +8,64% +1,90% +7,46% -3,70% -2,38% +0,26% +5,63% +55,69%
2010 -0,99% +0,57% +10,20% +2,30% +2,79% -2,35% +6,12% -2,06% +6,78% +4,68% -1,85% +4,05% +33,68%
2011 -0,75% +1,20% +1,87% +0,62% -0,33% -1,65% -6,37% -6,77% -8,53% +10,96% -5,64% -1,24% -16,70%
2012 +8,37% +2,34% -1,88% -4,26% -9,64% +1,45% -3,74% -2,13% +4,03% +1,15% +2,29% +1,69% -1,52%
2013 +5,88% +0,07% -0,47% -3,23% +9,55% -0,20% +4,24% +7,36% +5,34% +9,22% +0,06% -3,64% +38,50%
2014 +0,57% +2,26% -3,34% -3,37% -0,29% -2,28% -4,41% -0,12% +6,00% -4,23% -2,32% -4,00% -14,94%
2015 +3,04% +4,60% +2,95% +2,65% -0,44% -4,68% +4,15% -3,68% -2,48% +1,64% -1,41% -2,06% +3,78%
2016 -6,69% +3,10% +4,48% +0,28% -2,46% -2,30% +5,01% +5,26% +1,66% +1,31% -2,27% +2,27% +9,31%
2017 +7,40% +2,33% -0,61% +0,98% +4,51% +0,31% -1,59% -2,05% -0,77% -3,77% -1,23% +2,81% +8,07%
2018 +2,88% -4,77% -2,99% +2,65% +2,96% -4,37% +4,20% -2,29% -4,37% -8,13% -1,86% -2,86% -18,07%
2019 +5,70% +1,48% +1,45% +0,03% -6,02% +4,26% -0,63% -4,58% -0,93% +0,23% +1,81% +3,13% +5,44%
2020 +4,57% -10,09% -16,87% +21,64% +4,67% +10,00% +16,58% +3,92% -0,67% -5,42% +9,83% +4,84% +43,46%
2021 +2,63% +2,95% +6,34% +2,01% +4,30% +2,96% +1,72% +0,47% +0,54% -2,59% -5,53% +1,13% +17,69%
2022 -8,80% -8,57% +4,21% -11,47% -2,62% -5,93% +2,56% +0,34% -5,30% +4,08% +7,97% -1,31% -23,83%
2023 +8,13% +0,93% +1,19% +2,96% +0,63% +6,32% +5,19% -3,81% -1,61% +0,34% +1,30% +3,14% +26,97%
2024 +0,71% +6,21% +4,19% -0,53% +3,58% +1,24% +16,26%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,88%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,42%
Miesięczna zmienność +5,74%
VAR99 -13,79%
Maksymalna miesięczna strata -25,46%
Maksymalny miesięczny zysk +24,25%
Beta (do WIG20) +0,64
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -57,21%
Procent mies. ze stratą +43,50%
Wskaźnik Sharpe'a +0,26
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +131,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +16,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +21,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +87,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +82,77%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,16%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +6,19%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron