Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ China A-Shares - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 0,00% +0,51% -1,25% -3,55% -5,10% -9,26% -2,58% +8,58% -1,25% -1,08% -14,81%
2016 -7,68% -0,26% +7,57% -0,42% +0,07% +2,20% +2,92% +2,96% +0,89% -2,98% -4,83% -2,18% -2,60%
2017 +4,63% +1,72% +2,82% +3,06% +3,23% +1,25% +3,51% +1,21% -0,53% +1,71% -0,16% +2,17% +27,46%
2018 +7,42% -3,46% -3,50% -0,65% -4,23% -4,40% +0,22% -4,08% -2,48% -8,80% +3,61% -5,90% -24,12%
2019 +8,80% +0,73% +0,13% +1,39% -6,84% +5,57% -2,27% -5,40% +1,83% +3,22% -0,67% +6,04% +11,99%
2020 -4,26% -5,36% -15,52% +9,79% +0,07% +6,57% +9,35% +1,95% -3,42% +6,61% +4,98% +9,55% +18,31%
2021 +5,78% -4,43% -7,65% +7,16% +0,04%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,29%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,08%
Miesięczna zmienność +4,99%
VAR99 -11,71%
Maksymalna miesięczna strata -15,52%
Maksymalny miesięczny zysk +9,79%
Beta (do WIG20) +0,47
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -39,44%
Procent mies. ze stratą +45,95%
Wskaźnik Sharpe'a +0,06
Wskaźnik CALMAR +0,03
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +6,37%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +40,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +26,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,01%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,39%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +4,84%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron