Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Obligacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,85% +0,28% +0,20% +1,09% +2,34% +4,83%
2000 -0,25% -0,40% +1,11% +1,09% +1,30% +1,26% +1,41% +1,26% +1,23% +1,33% +1,41% +1,25% +12,67%
2001 +1,58% +1,49% +1,31% +1,23% +1,20% +1,25% +0,99% +1,33% +1,15% +1,36% +1,54% +1,09% +16,67%
2002 +0,97% +1,01% +0,51% +0,67% +0,96% +0,59% +1,04% +0,87% +0,72% +0,34% +0,48% +0,52% +9,03%
2003 +0,01% +0,42% +0,59% +0,90% +0,65% +0,08% -1,18% +0,33% -0,32% -1,17% -0,97% +1,75% +1,05%
2004 +0,42% +0,18% +0,55% -1,00% +0,20% +0,39% -0,05% +0,58% +1,50% +0,49% +1,01% +1,55% +5,95%
2005 +0,48% +2,02% +0,21% +0,25% +1,10% +1,67% -0,30% +0,72% +0,35% -0,77% +0,24% +0,77% +6,92%
2006 +0,58% +1,39% -0,60% -0,04% +0,05% -0,84% +0,71% +0,36% +0,25% +0,92% +0,61% +0,25% +3,68%
2007 +0,49% -0,07% +0,31% +0,07% +0,19% -0,53% +0,30% -0,06% +0,45% +0,44% -0,51% +0,20% +1,27%
2008 +1,34% -0,39% +0,70% +1,00% -0,19% -0,76% +1,33% +1,38% +0,92% -1,00% +2,67% +2,12% +9,44%
2009 +1,56% -0,15% +1,21% +2,05% +1,88% +1,45% +3,74% +0,52% +0,82% +0,77% +0,30% -0,01% +15,03%
2010 +1,62% +0,46% +1,12% +0,47% +0,96% +0,08% +1,25% +1,33% +0,44% +0,11% -2,27% +1,10% +6,81%
2011 -0,61% +0,44% -0,35% +0,22% +0,70% +1,07% -0,21% -0,53% -0,97% +0,99% +0,04% +0,22% +0,97%
2012 +0,89% +0,37% +0,27% +0,16% +0,08% +0,57% +0,90% +0,45% +0,22% +0,71% +1,00% +0,71% +6,50%
2013 -0,18% -0,21% +0,25% +1,58% -0,52% -1,13% +0,81% -0,54% +0,34% +0,91% -0,16% +0,50% +1,63%
2014 -0,47% +0,76% +0,34% +0,44% +0,62% +0,93% +0,29% +0,49% +0,35% +0,76% +0,19% -0,24% +4,54%
2015 +1,11% -0,10% -0,01% -0,38% -0,29% -0,56% +0,80% -0,04% +0,15% +0,75% +0,16% -0,27% +1,31%
2016 -0,02% +0,62% +0,47% -0,12% -0,05% +0,67% +0,05% +0,08% -0,37% -0,61% -1,41% +0,50% -0,20%
2017 -0,19% +0,20% +0,35% +0,28% +0,24% +0,15% +0,14% +0,35% +0,19% +0,19% +0,55% +0,40% +2,89%
2018 +0,43% +0,11% +0,53% +0,18% -1,98% -0,03% +0,28% -0,87% +0,65% +0,46% +0,19% +0,76% +0,66%
2019 +0,61% -0,25% +0,29% -0,18% +0,95% +0,96% +1,12% +1,46% -0,46% +0,77% -0,12% +0,15% +5,40%
2020 +0,22% +1,08% +0,56% +0,80% +2,47% +0,18% +0,85% -0,53% +0,38% +0,91% +0,41% +0,27% +7,82%
2021 +0,44% -1,03% -0,27% -0,42% -0,07% -1,35%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,60%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,44%
Miesięczna zmienność +0,75%
VAR99 -2,19%
Maksymalna miesięczna strata -2,27%
Maksymalny miesięczny zysk +3,74%
Beta (do WIG20) +0,02
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -3,27%
Procent mies. ze stratą +23,68%
Wskaźnik Sharpe'a +2,10
Wskaźnik CALMAR +1,67
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +225,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +14,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +33,59%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,47%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,38%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,81%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,93%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron