Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2001 -8,09% -5,80% +3,55% -3,23% -7,33% +5,57% -2,96% -10,56% +2,36% +1,87% -0,10% -23,27%
2002 -2,57% +1,46% +1,56% -4,74% +0,10% -5,99% -5,76% -1,31% -8,81% +1,45% +5,52% -9,71% -26,23%
2003 -4,73% -0,70% +3,47% +4,06% +2,08% +4,42% -2,83% +2,39% +1,34% +6,12% +1,51% +3,12% +21,59%
2004 +2,62% +2,70% -4,94% +3,77% -5,12% -0,71% -5,87% 0,00% -0,41% -0,87% -1,66% -2,99% -13,16%
2005 +0,37% -1,17% +3,12% +2,83% +0,06% +1,24% +3,44% -1,37% +0,49% +0,12% -0,24% +0,84% +10,04%
2006 +0,81% -1,21% +5,16% -1,07% -2,48% +2,65% -0,65% +1,90% +0,26% +3,74% +1,23% +1,91% +12,67%
2007 +7,88% -4,07% +5,37% +4,60% +5,22% +4,36% +0,09% -3,21% -0,36% +0,35% -7,59% +0,63% +12,84%
2008 -12,60% -1,77% -2,26% -0,44% +2,05% -9,69% +2,91% -1,69% -12,19% -14,57% -4,77% +1,93% -43,28%
2009 -6,14% -10,67% +10,44% +15,05% +6,87% +3,33% +9,05% +4,50% +3,02% +1,30% +0,05% -1,19% +38,32%
2010 +2,07% -4,21% +4,43% +2,52% -3,13% -3,02% +4,16% +0,25% +4,17% +0,88% -2,06% +5,40% +11,39%
2011 +1,45% +0,59% +1,33% -1,91% -4,06% -1,74% -0,42% -10,58% -5,34% +4,33% -0,73% -8,74% -23,82%
2012 +8,98% +4,06% -1,09% -0,62% -6,51% +5,52% +1,90% +2,57% -2,49% +2,60% -1,13% +3,73% +17,91%
2013 +2,79% -0,93% +2,84% -3,91% -0,30% -7,41% -2,67% -4,82% +6,06% +0,17% -2,35% -7,80% -17,71%
2014 -5,35% +0,43% +5,67% +3,61% +4,70% -0,92% -2,04% +0,75% -1,93% +3,19% +2,28% -2,94% +7,05%
2015 +2,40% +0,15% -0,05% +1,89% +1,41% -3,20% +0,20% -5,45% -4,06% +7,41% -1,43% -2,52% -3,84%
2016 -2,81% +0,33% +7,67% +3,25% -6,02% -2,14% -0,49% +1,96% +0,14% +1,12% +1,67% -0,78% +3,35%
2017 +0,47% +2,63% +0,02% -0,32% -2,37% +0,24% +3,27% +1,49% +1,60% +0,81% -2,79% +2,24% +7,34%
2018 +3,73% -1,78% -2,04% +0,63% +0,29% -3,06% +3,02% -2,19% -1,98% -0,20% -1,53% -3,93% -8,95%
2019 +2,71% +4,20% +2,35% +2,06% -6,44% +4,10% +1,31% -2,29% +0,59% +0,20% +4,31% -0,13% +13,18%
2020 -0,57% -10,25% -16,48% +8,00% +4,20% +2,29% +4,88% +5,93% -2,13% -3,17% +12,84% +6,59% +8,64%
2021 +1,72% +1,95% +2,35% +1,75% +3,04% +11,28%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,39%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,11%
Miesięczna zmienność +4,44%
VAR99 -10,24%
Maksymalna miesięczna strata -16,48%
Maksymalny miesięczny zysk +15,05%
Beta (do WIG20) +0,43
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -57,20%
Procent mies. ze stratą +44,26%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,02
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -23,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +44,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +23,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +35,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +8,07%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,29%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,35%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,30%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +0,78%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron