Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ROCKBRIDGE Selektywny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2009 -0,11% +0,20% +5,58% +0,33% -0,33% +1,61% +0,67% +0,28% +8,40%
2010 +0,89% -0,97% +1,87% +0,38% -0,60% -0,78% +1,51% -0,18% +1,29% +0,51% -0,33% +1,17% +4,81%
2011 -0,43% +0,10% +0,89% +0,87% +0,03% -0,19% +0,16% +0,16% -2,82% -0,35% -0,99% +0,31% -2,29%
2012 +2,92% -0,20% -0,97% -0,36% -0,41% +0,92% +0,93% +1,39% +1,12% +1,52% +2,26% +2,88% +12,58%
2013 +2,94% +0,23% +0,06% -0,63% +3,21% +0,56% +1,71% +0,18% +2,39% +2,32% +1,20% -0,65% +14,30%
2014 +0,10% +0,71% +0,01% -0,44% -0,29% -0,75% -2,07% -0,30% +2,22% -0,68% +0,19% -1,39% -2,71%
2015 +1,11% +2,31% +0,58% +1,49% +0,92% -1,11% +0,70% -0,52% -0,45% +1,34% -0,66% +0,86% +6,70%
2016 -2,87% +1,10% +2,67% +0,76% -0,90% -0,70% +0,40% +1,03% +1,70% -0,35% -2,47% +1,68% +1,92%
2017 +0,80% +1,00% +1,68% +0,92% +1,39% +1,08% +0,07% +0,09% -1,05% -1,12% -0,49% +1,33% +5,80%
2018 +0,71% +0,70% -1,08% -0,47% -1,48% -2,07% +1,10% -0,91% -4,30% -1,10% -1,63% -3,90% -13,66%
2019 +2,62% +1,09% +2,58% +1,18% -1,39% +2,16% +1,87% -0,56% -3,47% -1,20% +3,68% -0,61% +7,98%
2020 +7,22% +7,22%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +5,58%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,36%
Miesięczna zmienność +1,61%
VAR99 -4,12%
Maksymalna miesięczna strata -4,30%
Maksymalny miesięczny zysk +7,22%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,02
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -14,87%
Procent mies. ze stratą +39,53%
Wskaźnik Sharpe'a +0,80
Wskaźnik CALMAR +0,30
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +59,82%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +12,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +46,13%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,46%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,61%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,61%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,85%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron