Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Value Leaders - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2009 -0,11% +0,20% +5,58% +0,33% -0,33% +1,61% +0,67% +0,28% +8,40%
2010 +0,89% -0,97% +1,87% +0,38% -0,60% -0,78% +1,51% -0,18% +1,29% +0,51% -0,33% +1,17% +4,81%
2011 -0,43% +0,10% +0,89% +0,87% +0,03% -0,19% +0,16% +0,16% -2,82% -0,35% -0,99% +0,31% -2,29%
2012 +2,92% -0,20% -0,97% -0,36% -0,41% +0,92% +0,93% +1,39% +1,12% +1,52% +2,26% +2,88% +12,58%
2013 +2,94% +0,23% +0,06% -0,63% +3,21% +0,56% +1,71% +0,18% +2,39% +2,32% +1,20% -0,65% +14,30%
2014 +0,10% +0,71% +0,01% -0,44% -0,29% -0,75% -2,07% -0,30% +2,22% -0,68% +0,19% -1,39% -2,71%
2015 +1,11% +2,31% +0,58% +1,49% +0,92% -1,11% +0,70% -0,52% -0,45% +1,34% -0,66% +0,86% +6,70%
2016 -2,87% +1,10% +2,67% +0,76% -0,90% -0,70% +0,40% +1,03% +1,70% -0,35% -2,47% +1,68% +1,92%
2017 +0,80% +1,00% +1,68% +0,92% +1,39% +1,08% +0,07% +0,09% -1,05% -1,12% -0,49% +1,33% +5,80%
2018 +0,71% +0,70% -1,08% -0,47% -1,48% -2,07% +1,10% -0,91% -4,30% -1,10% -1,63% -3,90% -13,66%
2019 +2,62% +1,09% +2,58% +1,18% -1,39% +2,16% +1,87% -0,56% -3,47% -1,20% +3,68% -0,61% +7,98%
2020 +7,22% -11,14% -13,75% +17,41% +10,19% +7,31% +3,75% +1,94% -9,36% -12,48% +9,57% -0,65% +4,19%
2021 +4,20% -2,76% -0,25% +3,62% -3,48% -3,07% +0,58% -0,64% +0,59% +3,68% -2,41% +4,79% +4,44%
2022 -1,49% +1,31% +3,14% -0,58% +2,56% -10,77% +7,90% +0,81% -4,66% +11,34% +7,56% -2,91% +12,95%
2023 +9,06% +1,70% -1,07% +0,78% -3,67% +4,73% +2,35% -1,30% -1,57% -4,73% +6,67% +5,07% +18,45%
2024 -0,18% +1,30% +3,90% +5,06%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +12,15%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,46%
Miesięczna zmienność +3,51%
VAR99 -8,63%
Maksymalna miesięczna strata -13,75%
Maksymalny miesięczny zysk +17,41%
Beta (do WIG20) +0,32
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -24,47%
Procent mies. ze stratą +40,78%
Wskaźnik Sharpe'a +0,47
Wskaźnik CALMAR +0,23
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +127,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +13,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +45,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +55,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +58,30%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,68%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,26%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,21%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,68%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron