Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Rockbridge Gier i Innowacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2016 +2,72% +6,05% +2,62% -0,57% -3,39% +2,14% +2,39% +1,94% +2,03% -0,75% +2,99% +19,38%
2017 +3,79% +0,87% -1,72% +1,95% -0,11% -0,44% +0,12% +0,30% +0,74% -0,27% -0,38% +1,32% +6,24%
2018 +2,88% +1,95% -3,06% -9,06% -2,50% -2,92% +3,58% -2,57% -10,10% -2,69% -3,63% -4,91% -29,20%
2019 +0,01% +0,91% +3,12% +0,93% -1,80% +1,85% +1,46% +1,63% -1,43% -1,19% +4,33% +2,53% +12,86%
2020 +8,78% -9,72% -10,19% +29,49% +16,52% +19,43% +15,90% +1,85% -9,20% -13,83% +12,55% +2,38% +69,15%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Brak danych
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +24,34%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,92%
Miesięczna zmienność +7,03%
VAR99 -17,29%
Maksymalna miesięczna strata -13,83%
Maksymalny miesięczny zysk +29,49%
Beta (do WIG20) +0,58
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -32,80%
Procent mies. ze stratą +40,68%
Wskaźnik Sharpe'a +0,48
Wskaźnik CALMAR +0,35
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +71,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +69,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +69,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +35,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +11,58%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,57%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata)
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron