Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

BPS Momentum Akcji - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2018.08.02 Kolejne subfundusze BPS TFI na platformie bossafund.pl

Kolejne subfundusze BPS TFI na platformie bossafund.pl

Od 2 sierpnia 2018 roku Klienci DM BOŚ S.A mogą nabywać kolejne fundusze zarządzane przez BPS TFI S.A.:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy BPS - największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce. Zarządza funduszami inwestycyjnymi różnych klas aktywów, które reprezentują odmienne potencjały wzrostu wartości inwestycji.

Oferta BPS TFI obejmuje m.in. Fundusze Inwestycyjne Otwarte i Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte.

Parasolowa konstrukcja funduszy pozwala na zminimalizowanie formalności i kosztów inwestycji a zarządzanie aktywami jest oparte na budowaniu długookresowych relacji z klientami oraz dochowywaniu staranności w celu osiągania wartości dodanej dla uczestników funduszy.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką funduszy BPS TFI S.A. w serwisie informacyjnym bossafund.pl

Jednostki uczestnictwa powyższych subfunduszy mogą być nabywane drogą internetową oraz osobiście we wszystkich Oddziałach Domu Maklerskiego BOŚ.S.A. oraz BOŚ S.A.
 

Sprawdź Kartę funduszu BPS Depozytowy »
 

Sprawdź Kartę funduszu BPS Akcji Polskich »
 

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron