Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

CASPAR Akcji Europejskich Kat. A - wyniki fundusz parasolowy promocja! promocja

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2012 -0,20% +5,76% +5,55%
2013 +5,00% +0,30% +3,04% -0,30% +4,92% -3,35% +1,46% -2,38% +4,36% +3,28% +1,65% -6,05% +11,86%
2014 -1,11% +1,53% +1,50% +2,18% +4,49% -2,78% -1,64% +0,50% -1,87% -0,77% +0,67% -1,96% +0,49%
2015 -0,04% +4,94% -0,93% +1,36% +3,38% -3,38% +1,86% -6,34% -2,08% +5,13% +1,07% -0,44% +3,97%
2016 -5,00% -1,88% +2,71% +1,98% -0,41% -0,96% +7,44% +1,92% +2,30% +2,24% +2,32% +4,75% +18,22%
2017 +0,30% +5,15% +2,92% +4,25% +3,09% -2,24% +3,14% +1,42% +7,28% +3,44% -4,11% -0,01% +26,93%
2018 +5,47% +1,98% -5,99% +1,04% +7,68% -0,80% -0,11% +3,10% -4,28% -6,41% -3,30% -9,75% -12,12%
2019 +12,03% +5,94% +1,01% +7,56% -8,17% +3,45% +4,11% -2,70% +1,89% +0,81% +5,22% +1,17% +35,68%
2020 +1,28% -4,23% -3,42% +6,30% +3,61% +3,18%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +13,32%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,91%
Miesięczna zmienność +3,84%
VAR99 -9,87%
Maksymalna miesięczna strata -9,75%
Maksymalny miesięczny zysk +12,03%
Beta (do WIG20) +0,06
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -21,81%
Procent mies. ze stratą +38,46%
Wskaźnik Sharpe'a +0,86
Wskaźnik CALMAR +0,53
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +127,70%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +18,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +33,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +76,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +11,46%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,21%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +12,03%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron