Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1998 +4,88% +13,15% -0,26% -1,06% -2,74% +3,53% +3,50% -9,55% +4,02% +5,61% +1,49% +3,79% +27,75%
1999 +2,70% +1,71% +4,26% +4,70% +1,65% +2,07% +1,34% +0,33% -2,58% +3,74% +4,64% +10,72% +40,86%
2000 +8,82% +0,71% +6,56% -0,30% -0,50% +1,96% +1,86% +0,31% -4,22% -3,97% +2,82% +4,19% +18,92%
2001 -0,79% -4,07% -3,01% +3,40% +1,32% -2,83% -4,43% -2,52% -0,97% +7,38% +0,58% -0,47% -6,81%
2002 +2,48% -0,33% -2,09% +0,12% +2,68% -4,84% -6,59% +2,56% -0,75% +2,77% +2,26% -0,50% -2,74%
2003 -1,68% -0,51% +0,79% +1,35% +2,41% +2,49% +4,49% +6,97% -3,20% +2,51% -3,24% +4,21% +17,30%
2004 +1,90% +2,55% +2,56% -0,08% -0,63% +1,62% -0,27% +1,10% +2,02% -0,84% +1,61% +2,94% +15,37%
2005 -0,99% +3,48% -2,97% -2,63% +0,76% +2,22% +2,44% +1,14% +4,06% -3,82% +3,13% +3,15% +9,99%
2006 +4,50% +1,40% +0,48% +5,02% -4,38% +1,46% +7,05% -1,99% +0,47% +4,01% +3,77% +0,31% +23,80%
2007 +4,83% -2,49% +5,50% +2,46% +3,71% +2,70% -1,66% -3,37% +0,79% +1,70% -5,30% -1,17% +7,29%
2008 -8,41% +0,27% -1,26% -1,80% -0,31% -8,03% +2,23% -1,50% -5,45% -16,63% -1,05% +0,70% -35,43%
2009 -5,55% -5,73% +4,79% +10,53% +0,45% +1,52% +9,63% +2,49% -0,96% +1,90% +0,36% +1,12% +21,05%
2010 +0,24% -2,31% +6,71% +1,03% -2,60% -3,73% +5,04% -0,53% +3,77% +1,07% -1,49% +3,37% +10,46%
2011 -0,34% +0,25% +1,42% +1,59% -0,04% -1,99% -1,74% -6,99% -5,89% +4,21% -2,28% -2,72% -14,07%
2012 +4,74% +1,28% -0,30% -1,62% -3,95% +4,80% -0,60% +1,25% +3,01% +0,98% +2,48% +3,44% +16,22%
2013 -0,13% -0,85% -1,17% +0,20% +4,77% -3,56% +3,85% +1,00% +4,20% +4,75% +1,48% +0,38% +15,56%
2014 +0,46% +3,64% -1,88% -1,39% +2,64% +0,08% -4,16% +1,12% +1,56% +1,94% +2,36% -2,49% +3,65%
2015 +3,42% +4,93% +2,91% -0,82% +2,02% -2,55% +1,45% -3,41% -1,51% +1,94% -0,57% -1,11% +6,52%
2016 -3,48% +0,54% +2,65% -0,99% +3,19% -0,90% +3,91% +3,28% +0,55% -0,45% +1,53% +3,48% +13,81%
2017 +3,43% +1,08% +2,71% -0,18% +2,87% +0,47% +2,18% +0,54% +3,55% +1,38% -1,47% +0,63% +18,46%
2018 +4,70% -1,83% -2,04% +2,25% +5,23% +1,60% +1,40% +2,84% -1,65% -9,27% -2,15% -2,47% -2,25%
2019 +5,86% +0,47% +2,56% +2,01% -3,39% +4,56% +2,26% -0,12% -2,21% +2,34% +3,31% +1,51% +20,51%
2020 +2,02% -4,09% -6,50% +10,14% +4,90% +5,14% +4,90% +5,64% -2,49% -4,19% +8,13% +1,36% +26,10%
2021 +0,20% -1,47% -0,90% -2,17%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +12,29%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,76%
Miesięczna zmienność +3,55%
VAR99 -9,02%
Maksymalna miesięczna strata -16,63%
Maksymalny miesięczny zysk +13,15%
Beta (do WIG20) +0,39
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -47,58%
Procent mies. ze stratą +37,99%
Wskaźnik Sharpe'a +0,77
Wskaźnik CALMAR +0,20
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +726,44%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +34,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +44,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +96,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +146,35%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +9,51%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +14,52%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +9,40%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron