Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +1,00% +5,05% +6,10%
2000 +4,05% +5,98% +3,08% -1,91% -0,08% +1,44% +3,09% +0,24% -2,82% -1,91% -0,08% +3,64% +15,27%
2001 -0,25% -1,23% -0,33% +3,58% +0,80% -2,23% -1,31% -0,74% -0,67% +4,69% +1,52% +0,79% +4,50%
2002 +2,03% +0,38% -0,46% +1,46% +2,72% -2,06% -3,08% +2,79% -0,08% +2,64% +0,88% +0,36% +7,67%
2003 -0,29% +0,15% +0,73% +1,23% +1,57% +0,91% +2,30% +1,97% -0,40% +1,21% -1,26% +2,82% +11,41%
2004 +0,39% +1,17% +1,67% +2,97% +0,12% +1,29% 0,00% +1,27% +1,37% +0,35% +1,06% +1,63% +14,09%
2005 -0,46% +2,13% -0,90% -0,79% +0,80% +1,48% +1,40% +0,17% +1,98% -2,05% +1,54% +1,79% +7,20%
2006 +2,72% +1,56% +0,15% +2,09% -2,40% +0,31% +4,24% -1,13% +0,59% +2,91% +2,25% +0,05% +13,97%
2007 +3,04% -1,18% +3,13% +1,87% +1,62% +0,39% -0,56% -0,69% +0,43% +0,69% -2,66% -0,44% +5,62%
2008 -4,16% +0,18% -0,28% -0,74% -0,37% -4,31% +1,47% -0,48% -2,28% -10,56% +0,50% +0,88% -18,92%
2009 -2,40% -3,64% +2,73% +6,45% -0,11% +1,54% +5,97% +1,43% -0,39% +1,22% +0,29% +0,63% +14,10%
2010 +0,62% -0,95% +4,08% +0,78% -1,79% -2,19% +2,91% +0,14% +2,27% +0,68% -1,35% +1,96% +7,18%
2011 -0,58% +0,36% +0,31% +0,98% +0,31% -0,75% -0,80% -2,91% -4,33% +2,41% -2,21% -0,96% -8,04%
2012 +3,74% +1,59% +0,28% -1,06% -2,79% +2,72% +0,51% +0,93% +1,88% +1,98% +1,50% +2,44% +14,43%
2013 0,00% -0,64% -0,56% +0,90% +2,64% -2,41% +2,76% +0,83% +2,46% +3,20% +0,66% +0,04% +10,19%
2014 -0,04% +2,20% -0,79% -0,65% +2,03% +0,49% -2,43% +0,84% +0,99% +1,39% +1,37% -1,61% +3,74%
2015 +2,45% +2,72% +1,66% -0,69% +0,73% -1,70% +1,27% -2,06% -0,78% +1,44% -0,35% -0,82% +3,79%
2016 -1,97% +0,62% +1,81% -0,64% +2,01% -0,39% +2,75% +2,30% +0,24% -0,37% +0,71% +2,37% +9,74%
2017 +1,89% +0,58% +1,65% +0,13% +1,72% +0,12% +1,29% +0,45% +1,87% +0,92% -0,76% +0,38% +10,70%
2018 +2,86% -0,92% -0,87% +1,28% +2,88% +0,95% +0,94% +1,40% -1,03% -4,87% -0,98% -1,10% +0,29%
2019 +3,44% +0,11% +1,76% +1,00% -1,55% +2,69% +1,83% +0,54% -1,63% +1,41% +2,00% +0,63% +12,81%
2020 +1,41% -1,64% -3,19% +6,26% +3,45% +2,63% +2,75% +2,54% -1,09% -1,61% +4,01% +0,72% +17,01%
2021 +0,09% -1,47% -0,77% +0,20% -1,94%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +6,95%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,58%
Miesięczna zmienność +2,01%
VAR99 -5,25%
Maksymalna miesięczna strata -10,56%
Maksymalny miesięczny zysk +6,45%
Beta (do WIG20) +0,23
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -26,20%
Procent mies. ze stratą +34,11%
Wskaźnik Sharpe'a +1,03
Wskaźnik CALMAR +0,27
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +340,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +11,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +26,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +58,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +94,78%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,14%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,26%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,60%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +6,87%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron