Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Nowych Technologii - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +1,20% +6,99% -2,59% -2,76% -3,65% -10,17% -9,21% -2,47% -8,77% -21,15% -2,20% -6,23% -48,15%
2009 -7,68% -5,16% +6,25% +17,83% +0,54% +2,98% +8,73% +6,92% -3,36% -2,54% -2,30% +2,83% +24,84%
2010 +3,41% +0,76% +11,14% +1,14% -5,01% -4,86% +5,06% -1,09% +1,89% -0,70% -3,19% +3,71% +11,72%
2011 -0,15% -0,58% -1,05% -1,72% -4,28% -2,93% -7,60% -11,86% -8,85% +5,83% -3,50% -1,13% -32,77%
2012 +6,53% +7,28% -0,64% -1,48% -6,31% +1,17% -5,98% +2,48% +2,87% 0,00% +5,14% +4,48% +15,46%
2013 +1,22% -1,73% -3,03% -1,78% +6,23% -1,73% -0,29% +4,96% +5,33% +6,72% +2,97% +1,91% +22,09%
2014 +1,73% +5,60% -1,84% -1,82% +2,86% -0,42% -6,92% -2,69% +1,03% +1,84% +3,92% -5,95% -3,41%
2015 +5,70% +7,80% +6,80% -2,69% +4,94% -6,23% +2,81% -4,72% -0,61% +4,20% -2,81% -1,37% +13,31%
2016 -6,53% +2,17% +6,09% -2,72% +5,25% -0,95% +5,19% +6,05% +2,41% -3,21% +0,61% +4,30% +19,21%
2017 +5,33% +4,61% +3,54% -1,00% +2,28% -0,17% +2,64% +0,72% +5,76% +2,88% -1,72% -0,22% +27,22%
2018 +8,96% -2,69% -2,43% +2,08% +9,59% +2,98% +2,40% +5,37% -1,91% -14,75% -3,33% -7,09% -3,41%
2019 +12,54% +2,79% +2,95% +4,24% -4,90% +4,94% +4,64% -0,58% -4,15% +4,27% +5,88% +2,22% +39,43%
2020 +3,85% -3,35% -9,54% +14,00% +7,51% +6,71% +18,74%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,91%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,40%
Miesięczna zmienność +5,46%
VAR99 -13,12%
Maksymalna miesięczna strata -21,15%
Maksymalny miesięczny zysk +17,83%
Beta (do WIG20) +0,57
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -58,07%
Procent mies. ze stratą +47,33%
Wskaźnik Sharpe'a +0,26
Wskaźnik CALMAR +0,08
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +81,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +18,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +33,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +76,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +135,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +165,50%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,90%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,85%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +18,76%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +10,21%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron