Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Rosja - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +0,80% -17,19% -3,41% -19,38%
2009 -7,22% +8,25% +15,13% +14,96% +12,03% -10,09% -0,10% +0,03% +15,92% +4,71% -1,22% +3,27% +65,64%
2010 +5,30% -1,80% +8,25% +1,47% -0,81% -1,50% -0,42% -0,01% -0,54% +2,71% +8,65% +5,01% +28,80%
2011 +0,40% +3,90% +2,23% -6,43% -1,23% -0,32% +3,22% -10,12% -10,61% +9,33% +9,31% -10,66% -13,04%
2012 +7,98% +5,17% -4,13% -1,98% -10,97% +1,77% +3,53% +0,31% +2,66% 0,00% -5,94% +2,24% -0,85%
2013 +6,41% -3,08% -3,09% -6,00% +1,00% -4,40% +3,43% +0,74% +5,43% -0,01% -1,87% +0,43% -1,81%
2014 -6,95% -5,98% +0,06% -6,79% +10,44% +5,53% -6,31% +3,86% -4,86% +0,16% -9,02% -11,70% -29,16%
2015 +0,33% +13,58% +0,68% +7,72% -0,47% -5,54% -6,50% -7,93% -2,43% +10,96% +5,15% -12,76% -0,66%
2016 +2,28% +0,69% +6,31% +8,22% -2,21% +1,43% +0,71% +3,58% +2,03% +2,95% +8,08% +11,05% +54,55%
2017 -1,02% -4,78% -1,03% -3,64% -7,50% -2,88% -0,92% +4,12% +5,97% -1,59% -3,64% -0,30% -16,54%
2018 +5,85% +2,64% -3,87% -4,20% +4,96% +0,61% +1,07% -7,75% +5,98% +0,46% -0,18% -5,53% -1,09%
2019 +12,83% -2,05% +2,72% +1,51% +1,88% +5,60% +1,55% -1,60% +1,96% +0,23% +1,93% +3,81% +33,97%
2020 +2,71% -12,33% -14,28% +12,51% +2,81% +1,33% -1,49% +2,09% -2,60% -3,67% +7,71% +6,37% -2,20%
2021 +0,29% +2,51% +8,73% +11,78%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +21,19%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,43%
Miesięczna zmienność +6,12%
VAR99 -14,69%
Maksymalna miesięczna strata -17,19%
Maksymalny miesięczny zysk +15,92%
Beta (do WIG20) +0,40
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -45,11%
Procent mies. ze stratą +42,67%
Wskaźnik Sharpe'a +0,25
Wskaźnik CALMAR +0,12
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +91,49%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +41,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +38,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +70,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,40%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,33%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +11,53%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +11,31%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +0,43%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron