Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Ameryka Łacińska - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +6,27% -1,44% +2,98% +7,86%
2009 +15,67% -10,55% +7,57% +8,44% +10,73% -0,15% +0,15% +0,22% +12,52% +1,72% +0,48% +3,10% +58,81%
2010 -6,05% +1,75% +4,58% +1,83% +0,24% +2,42% -2,22% -0,78% +2,07% +1,91% +5,12% -0,88% +9,91%
2011 -6,85% +0,67% +1,52% -5,46% -0,24% -0,23% -1,69% -3,03% -5,88% +9,45% +2,02% -0,04% -10,28%
2012 +4,27% +1,14% -1,58% -2,51% -0,67% -0,43% +1,01% -0,72% +1,81% 0,00% -5,25% +2,67% -0,60%
2013 +4,16% -0,10% +1,95% -1,97% -1,87% -2,29% -12,11% -0,65% +6,12% -0,36% -1,37% -2,34% -11,33%
2014 -8,19% +0,29% +8,40% +2,24% +0,60% +3,87% +4,64% +5,56% -9,35% -0,09% +1,70% -5,36% +2,65%
2015 +1,30% -2,30% -2,20% +3,79% -2,06% -1,62% -7,09% -9,15% -12,04% +13,64% +3,18% -9,52% -23,75%
2016 -1,72% +2,95% +10,91% +6,22% -3,77% +11,76% +2,95% +1,27% -1,06% +7,35% -7,37% -1,37% +29,68%
2017 +5,88% +0,22% -0,76% -0,21% -6,74% -3,95% +4,22% +5,27% +3,65% -0,50% -3,67% +3,97% +6,66%
2018 +3,96% +0,34% -4,77% +2,98% -7,95% -5,32% +5,46% -9,48% +4,51% +14,63% -0,68% -1,23% +0,01%
2019 +14,18% -0,86% +13,19%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,79%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,48%
Miesięczna zmienność +5,42%
VAR99 -13,12%
Maksymalna miesięczna strata -12,11%
Maksymalny miesięczny zysk +15,67%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20) -0,14
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -42,17%
Procent mies. ze stratą +48,00%
Wskaźnik Sharpe'a +0,32
Wskaźnik CALMAR +0,14
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +82,45%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +13,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +54,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +33,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +63,49%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,69%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,90%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +5,02%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron