Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Obligacji Korporacyjnych - wiadomości fundusz parasolowy

12

Komentarz rynkowy Investors TFI - lipiec 2016

Zapraszamy do zapoznania się z comiesięcznym komentarzem rynkowym przygotowanym przez zarządzających Investors TFI w lipcu 2016.

autor: Investors TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron