Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 +0,04% -0,85% +3,03% -3,05% +0,78% -6,41% -4,59% +4,87% -0,75% -1,69% -8,78%
2016 -6,80% -0,36% +3,54% -0,16% +1,82% -1,26% +2,50% -0,02% -0,92% -0,40% +1,97% +2,55% +2,05%
2017 +0,29% +0,08% +0,35% +0,34% +0,29% +0,18% +0,25% +0,22% +0,36% +0,30% +0,28% +0,30% +3,30%
2018 +0,42% +0,32% +0,25% +0,20% -0,20% +0,16% +0,21% +0,04% +0,04% +0,11% +0,03% +0,34% +1,94%
2019 +0,16% +0,05% +0,18% +0,31% +0,34% +0,33% +0,51% +0,07% -0,04% +0,59% -0,01% +0,06% +2,59%
2020 +0,44% +0,04% -2,26% +0,03% +1,00% -0,78%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +6,21%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,00%
Miesięczna zmienność +1,79%
VAR99 -4,18%
Maksymalna miesięczna strata -6,80%
Maksymalny miesięczny zysk +4,87%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -17,11%
Procent mies. ze stratą +26,98%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,00
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -0,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -2,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,04%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,89%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,48%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron