Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NN Obligacji - wiadomości fundusz parasolowy

Nagrody ALFA dla najlepszych funduszy

W połowie lutego serwis Analizy Online ogłosił  nominowane fundusze do nagrody Alfa.
Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego w minionym roku kalendarzowym w jednej z 8 najpopularniejszych grup funduszy. Kryterium wyboru bazuje na analizie ilościowej, która skupia się na ocenie efektywności (mierzonej poprzez wskaźnik information ratio). Z uwagi na charakter nagrody (Alfa za konkretny rok) największe znaczenie mają wyniki osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, ale nie bez wpływu na ostateczny rezultat pozostają też stopy zwrotu i ich zmienność z lat poprzednich.

Spośród wszystkich 24 nominowanych funduszy inwestycyjnych na platformie bossafund.pl dostępnych jest
aż 18
. Przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy na platformie bossafund.pl klient nie ponosi opłat manipulacyjnych.

Nominowane są fundusze w 8 poszczególnych kategoriach:

- akcji polskich:

- akcji polskich małych i średnich spółek:

- polskich papierów dłużnych:

- polskich papierów korporacyjnych:

  • AGIO Kapitał (AGIO SFIO)
  • Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
  • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)


- polskich papierów skarbowych:

- stabilnego wzrostu:

- zrównoważone:


- gotówkowe i pieniężne:


Dodatkowo kapituła przyznaje nagrodę Alfa dla TFI z najwyżej ocenionymi funduszami (nominowani: Investors TFI, NN Investment Partners TFI, Union Investment TFI) oraz Alfa BESTSELLER dla dla detalicznego funduszu otwartego, który w minionym roku cieszył się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto najlepiej sprzedający się fundusz (nominowani: Investor Płynna Lokata (Investor FIO), PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO).


źródło: AnalizyOnline

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron