Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 0,00% +2,38% +1,18% -5,57% -20,17% +0,88% +0,44% -20,87%
2009 -0,24% -1,91% +3,53% +14,90% +8,00% +2,09% +6,68% +6,61% +3,78% -2,33% -3,60% +10,63% +57,78%
2010 +2,25% -5,55% +8,99% +2,18% -4,68% -2,15% +4,88% -1,52% +2,51% +4,66% -2,18% +3,29% +12,33%
2011 -0,21% +0,60% +3,58% +0,99% -3,92% -4,21% -3,48% -13,48% -2,48% +5,19% -2,87% -3,20% -22,16%
2012 +5,65% +4,08% -0,49% -0,85% -7,03% +6,02% +1,64% +1,86% +1,21% +3,88% +3,72% +6,76% +28,88%
2013 +2,85% +1,71% +3,32% -1,23% +4,43% -6,93% -0,01% -1,97% +4,27% +5,37% -1,01% -9,56% +0,04%
2014 -3,72% +1,96% +3,47% +4,79% +5,51% -0,77% -0,09% +2,15% -0,52% +4,16% +2,68% -2,37% +18,11%
2015 +4,69% -2,79% -0,61% +2,12% +0,60% -2,75% -1,91% -6,32% -3,97% +6,86% -1,08% -3,89% -9,40%
2016 -0,92% -0,90% +6,92% +3,61% -7,23% -0,93% -1,21% +1,93% -1,11% +3,61% -3,59% +4,13% +3,55%
2017 +1,71% +4,71% -2,02% +7,80% -0,67% +2,77% +3,79% +2,74% -3,77% +1,32% -7,18% +4,93% +16,28%
2018 +2,91% -3,12% -6,37% -2,59% -4,91% -2,86% -2,57% -9,95% +6,50% -0,89% +6,66% -6,79% -22,66%
2019 +8,48% +0,74% -5,40% +1,82% -3,38% +2,22% +0,45% -3,49% -0,13% +0,91% +1,55%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +16,44%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,26%
Miesięczna zmienność +4,74%
VAR99 -11,31%
Maksymalna miesięczna strata -20,17%
Maksymalny miesięczny zysk +14,90%
Beta (do WIG20) +0,11
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -30,02%
Procent mies. ze stratą +47,45%
Wskaźnik Sharpe'a +0,19
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +42,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -14,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +21,66%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,85%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -3,00%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,97%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron