Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NN Japonia - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -1,01% +8,86% +0,66% -10,55% -3,11% +0,81% -5,11% +3,24% -0,22% +6,01% +3,63% +1,76%
2011 +1,31% +5,16% -12,21% +0,19% -0,88% +0,44% -0,99% -6,85% -2,88% +1,03% -0,35% -2,01% -17,56%
2012 +3,39% +10,56% +4,01% -5,17% -9,96% +6,20% -3,81% -0,15% +1,40% +0,33% +4,84% +8,79% +20,16%
2013 +8,70% +2,36% +5,70% +10,99% -3,56% +1,48% +0,28% -3,93% +8,11% +0,57% +5,41% +4,22% +46,99%
2014 -5,22% -1,81% -1,21% -2,18% +3,36% +5,13% +2,52% -0,36% +4,89% -0,80% +5,45% +0,66% +10,23%
2015 -1,11% +6,89% +1,63% +4,31% +5,40% -2,64% +0,70% -7,43% -6,28% +9,86% +1,18% -2,37% +9,00%
2016 -7,89% -12,41% +4,67% -1,15% +2,82% -11,39% +7,34% +0,11% -0,03% +5,35% +5,62% +2,73% -6,60%
2017 +0,51% +0,83% -0,76% +1,22% +0,97% +2,67% +0,60% -0,53% +4,74% +5,80% +1,56% +2,54% +21,85%
2018 +1,11% -4,27% -3,18% +4,38% -1,79% -2,01% +1,75% -0,98% +4,31% -8,66% +0,84% -11,16% -19,04%
2019 +6,55% +0,86% -0,55% +2,84% -8,01% +3,87% -0,12% -4,27% +7,22% +5,44% +1,99% +1,84% +17,91%
2020 -4,23% -10,64% -12,43% +4,35% +5,36% -1,45% -6,63% +10,13% +0,50% -2,88% +11,56% +3,83% -5,59%
2021 +1,71% +5,00% +8,21% +15,57%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,85%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,56%
Miesięczna zmienność +5,15%
VAR99 -12,56%
Maksymalna miesięczna strata -12,43%
Maksymalny miesięczny zysk +11,56%
Beta (do WIG20) +0,42
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -29,80%
Procent mies. ze stratą +39,55%
Wskaźnik Sharpe'a +0,39
Wskaźnik CALMAR +0,23
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +111,03%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +15,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +45,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +11,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +40,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +121,71%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,92%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,59%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,03%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +8,25%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron