Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -1,63% +6,81% -0,41% -9,11% -1,67% +10,73% -3,00% +10,60% +3,63% -2,52% +5,48% +18,36%
2011 -5,07% +1,39% +2,83% +0,48% -3,74% -1,07% -4,12% -6,16% -18,26% +16,50% -7,32% -2,67% -26,81%
2012 +12,42% +3,90% -3,60% -4,54% -12,02% +2,09% +1,07% +1,02% +3,39% +0,29% -1,40% +5,65% +6,47%
2013 +3,87% -3,70% -0,66% -0,97% -5,79% -9,39% -1,29% -3,02% +7,53% +4,12% -4,55% -1,97% -15,78%
2014 -7,72% +1,57% +7,12% +2,16% -0,04% +3,71% +1,34% +7,74% -12,23% +0,64% -3,73% -9,39% -10,54%
2015 -6,11% +4,32% -6,71% +8,15% -6,59% -0,03% -7,27% -9,54% -7,44% +4,96% -3,22% -4,51% -30,49%
2016 -4,05% +3,50% +16,05% +6,26% -9,97% +10,31% +4,34% +0,46% -1,23% +8,94% -10,20% +0,71% +24,07%
2017 +6,03% +3,75% -1,15% -0,75% -1,82% +0,78% +6,52% +4,89% +1,25% -5,16% -2,73% +3,22% +15,02%
2018 +10,18% -3,85% -1,25% -2,04% -13,65% -3,97% +7,66% -9,70% +4,96% +4,96% +1,08% -8,74% -16,03%
2019 +6,51% +5,14% +3,45% +2,40% -2,70% +15,43%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +21,72%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,36%
Miesięczna zmienność +6,27%
VAR99 -14,25%
Maksymalna miesięczna strata -18,26%
Maksymalny miesięczny zysk +16,50%
Beta (do WIG20) +0,13
Beta podczas spadków (do WIG20) -0,10
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -60,84%
Procent mies. ze stratą +51,79%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,07
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -33,18%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +15,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +25,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -16,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -4,23%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,86%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -3,46%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron