Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Short Equity kat. A - wiadomości fundusz parasolowy

123

Komentarz inwestycyjny Ipopema TFI - marzec 2015

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem inwestycyjnym przygotowanym przez zarządzających Ipopema TFI.

autor: Ipopema TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron