Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

IPOPEMA Short Equity kat. A - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 +5,33% -1,59% -7,35% -3,19% +8,66% +1,03%
2014 +0,85% -6,87% +3,21% +0,82% +0,52% +0,26% +2,16% -3,27% -4,06% +2,32% +1,64% +3,96% +0,97%
2015 -1,08% -0,87% -1,48% -5,58% +2,82% +4,53% +3,35% +2,72% +2,45% +0,31% +6,22% +3,37% +17,43%
2016 +3,85% -2,42% -9,06% +4,82% +3,71% +0,78% -1,42% -2,11% +3,13% -5,21% +0,38% -8,25% -12,30%
2017 -5,62% -7,63% +0,33% -8,72% +3,96% -1,23% -4,06% -5,92% +1,49% -2,62% +4,30% -0,91% -24,42%
2018 -4,52% +7,23% +5,62% -3,52% +5,93% +1,64% -8,57% -2,51% +1,69% +6,51% -6,68% +1,34% +2,56%
2019 -5,37% +1,89% +0,59% -0,79% +3,61% -4,21% +0,75% +5,12% +1,14%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,02%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,27%
Miesięczna zmienność +4,34%
VAR99 -9,84%
Maksymalna miesięczna strata -9,06%
Maksymalny miesięczny zysk +8,66%
Beta (do WIG20) -0,10
Beta podczas spadków (do WIG20) -0,11
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -39,06%
Procent mies. ze stratą +43,84%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,08
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -17,64%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -29,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -16,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -3,14%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -10,98%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -3,49%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron