Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Dłużny kat. B - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 +0,29% +1,52% +0,42% +0,67% +1,21% +0,23% -0,55% +3,84%
2016 +0,84% +1,04% +0,54% -0,49% +0,28% +0,71% +0,22% +0,91% -0,47% -0,72% -2,38% +0,41% +0,84%
2017 -0,09% +0,37% +1,43% +0,41% +1,08% +0,16% +0,28% +0,15% -0,22% +0,43% +0,64% +0,48% +5,23%
2018 +0,12% +0,71% +0,66% +0,42% -0,41% +0,50% +0,42% -0,09% +0,10% +0,45% +0,46% +0,80% +4,20%
2019 +0,10% -0,23% -0,10% -0,25% +0,83% +0,45% +0,59% +1,09% -0,18% +0,29% -0,07% -0,02% +2,53%
2020 +0,03% +0,84% -0,60% +0,96% +1,96% -0,10% +0,39% -0,38% +0,30% +0,95% +0,37% +4,79%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,18%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,32%
Miesięczna zmienność +0,63%
VAR99 -1,78%
Maksymalna miesięczna strata -2,38%
Maksymalny miesięczny zysk +1,96%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -3,54%
Procent mies. ze stratą +27,27%
Wskaźnik Sharpe'a +1,78
Wskaźnik CALMAR +1,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +23,36%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +18,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,89%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,00%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,40%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron