Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 -0,88% +1,59% -11,94% -1,12% -12,32%
2008 -13,66% -1,11% -0,87% -3,60% -2,66% -12,09% -4,87% -2,84% -6,15% -24,46% -5,04% -3,28% -57,98%
2009 -7,53% -7,05% +8,94% +19,06% +3,75% +2,00% +13,42% +13,05% -4,04% -1,20% +1,52% +1,49% +47,79%
2010 +0,02% +0,53% +9,09% +1,83% -4,67% -4,87% +6,10% +0,60% +4,83% +2,74% -2,12% +3,55% +18,01%
2011 +1,78% +0,93% +0,91% +1,29% -0,25% -4,22% -5,37% -10,80% -9,20% +4,60% -5,38% -0,31% -24,14%
2012 +8,25% +7,26% +0,41% -4,03% -4,15% +3,03% -1,23% -0,73% +4,53% +1,45% +3,79% +2,32% +22,01%
2013 +3,53% -0,91% +0,39% -2,24% +10,26% -0,09% +5,45% +5,14% +5,39% +9,95% +0,50% -4,91% +36,17%
2014 +1,27% +4,69% -4,65% -2,85% -0,06% -1,86% -5,12% +2,23% +7,45% -2,73% -0,78% -2,14% -5,20%
2015 +3,43% +5,07% +1,34% +3,43% -0,25% -5,58% +5,44% -3,33% -2,63% +2,58% -1,22% -2,77% +4,92%
2016 -6,66% +1,65% +2,58% +1,48% -0,83% -4,21% +5,38% +7,09% +2,22% -0,11% -1,25% +1,49% +8,34%
2017 +7,50% +2,44% -2,30% +2,46% +0,19% +1,30% -0,51% -0,63% +1,12% -3,66% -2,79% +1,99% +6,84%
2018 +2,29% -4,43% -2,37% +1,28% -0,80% -3,39% +4,32% -0,33% -2,45% -6,84% +2,17% -0,29% -10,83%
2019 +4,38% +0,44% +0,39% +0,19% -3,92% +3,23% -2,45% -3,08% +0,04% -0,96% +3,02% +3,35% +4,32%
2020 +2,32% +2,32%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,97%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,08%
Miesięczna zmienność +5,19%
VAR99 -12,01%
Maksymalna miesięczna strata -24,46%
Maksymalny miesięczny zysk +19,06%
Beta (do WIG20) +0,21
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,36
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -68,55%
Procent mies. ze stratą +48,99%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,01
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -11,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +11,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +62,93%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,96%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,84%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,25%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,98%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron