Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NOBLE FUND Konserwatywny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 +0,18% +0,18%
2007 +0,30% 0,00% +0,26% +0,11% +0,23% -0,20% +0,29% +0,24% +0,45% +0,34% -0,21% +0,22% +2,04%
2008 +0,89% -0,51% +0,39% +0,24% -0,34% -0,18% +0,59% +0,67% +0,99% -1,91% +3,58% +3,05% +7,59%
2009 -0,59% -1,65% +0,29% +0,55% +0,12% +0,66% +1,42% -0,07% -0,03% +0,74% +0,13% -0,03% +1,52%
2010 +1,30% +0,87% +2,11% +0,16% -0,26% -0,32% +0,53% +1,33% +0,36% -0,18% -0,64% +0,38% +5,75%
2011 -0,74% +0,50% +0,24% +0,51% +0,51% +0,86% +0,35% +0,33% +0,11% +0,26% -0,11% +0,33% +3,20%
2012 +0,61% +0,32% +0,36% +0,28% +0,08% +0,44% +0,69% +0,31% +0,22% +0,55% +0,77% +0,50% +5,24%
2013 +0,12% +0,16% +0,24% +0,56% -0,13% -0,52% +0,60% +0,15% +0,02% +0,28% +0,04% +0,18% +1,72%
2014 -0,12% +0,45% +0,15% +0,37% +0,46% +0,30% +0,27% +0,48% +0,40% +0,21% +0,10% -0,22% +2,87%
2015 +0,72% +0,07% +0,20% -0,09% -0,13% -0,10% +0,26% -0,04% -0,06% +0,16% -0,02% +0,11% +1,06%
2016 +0,01% +0,25% +0,07% -0,05% +0,15% +0,22% +0,22% +0,38% +0,04% +0,03% -0,20% +0,34% +1,48%
2017 +0,11% +0,29% +0,36% +0,24% +0,44% +0,14% +0,24% +0,16% +0,31% +0,50% +0,23% +0,13% +3,19%
2018 +0,27% +0,36% +0,27% +0,22% -0,16% +0,26% +0,15% +0,01% +0,11% +0,07% -0,16% +0,51% +1,95%
2019 +0,05% -0,01% +0,04% +0,28% -0,13% +0,22% +0,50% +0,59% -0,01% +0,59% -0,03% +0,03% +2,14%
2020 +0,42% +0,11% -1,41% +0,80% +1,34% +0,58% +0,75% +0,07% +0,22% +0,49% +0,52% +0,29% +4,22%
2021 +0,25% -0,39% +0,10% -0,01% -0,43% +0,14% +0,33% -0,20% -0,49% -2,22% -1,51% -0,91% -5,26%
2022 -0,40% -1,20% -2,49% -2,67% +1,16% -1,90% +1,54% -0,06% -0,63% -1,87% +2,87% +2,34% -3,46%
2023 +1,94% +0,19% +1,16% +0,82% +0,66% +0,59% +1,14% +0,23% +0,52% +0,61% +1,25% +1,08% +10,67%
2024 +1,22% +0,86% +2,09%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,59%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,23%
Miesięczna zmienność +0,75%
VAR99 -1,97%
Maksymalna miesięczna strata -2,67%
Maksymalny miesięczny zysk +3,58%
Beta (do WIG20) +0,04
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -13,34%
Procent mies. ze stratą +25,12%
Wskaźnik Sharpe'a +1,06
Wskaźnik CALMAR +0,20
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +59,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +21,70%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,74%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,92%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,98%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron