Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOBLE FUND Stabilny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 0,00% 0,00%
2008 +3,15% -4,59% -2,14% +2,80% +0,05% -10,78% -1,70% +6,88% -7,04% -4,55% -9,58% +8,30% -19,32%
2009 -2,99% -1,38% +5,16% +14,88% -0,33% +0,37% +3,41% +1,62% -0,01% +1,28% -1,72% +0,83% +21,92%
2010 +1,88% +4,33% +7,51% +0,16% -2,51% -0,97% +2,14% +0,68% +2,19% +2,33% -0,83% +2,27% +20,52%
2011 -1,10% -0,26% +2,41% +0,13% +1,27% -2,36% -2,29% -6,44% -1,27% -0,84% -1,01% -2,10% -13,26%
2012 +4,39% +2,22% +3,44% -0,83% -1,31% +1,40% -0,72% -0,72% +1,40% +3,65% +1,29% +0,68% +15,71%
2013 +0,74% -0,09% -0,01% -1,34% +3,37% -3,18% +2,74% +2,99% +2,43% +5,51% +0,70% -0,54% +13,81%
2014 +0,54% +1,63% -1,18% +0,17% +0,24% +1,23% -1,99% +0,72% +0,53% -0,45% +0,22% -2,39% -0,81%
2015 +3,69% +0,32% +1,81% +1,20% -0,14% -1,27% +1,47% -1,51% +0,01% +1,93% -0,53% -0,86% +6,17%
2016 -1,61% +0,90% +0,64% +0,46% -0,09% -2,05% +0,63% +1,43% -0,15% -0,04% -1,72% +1,57% -0,12%
2017 +2,78% +2,08% +0,55% +2,21% -0,03% -0,72% +0,85% +0,01% +0,12% -0,08% -0,27% +1,04% +8,82%
2018 +1,03% -0,37% -1,12% -0,30% -0,85% -1,22% -0,86% -0,62% -1,64% -4,16% -1,57% +0,31% -10,87%
2019 +1,01% +0,24% -1,52% +0,62% -0,69% +1,45% +1,57% +0,23% -0,09% +0,68% +0,93% +0,94% +5,47%
2020 +0,69% -2,88% -9,33% +4,94% +3,11% -4,06%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +10,12%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,22%
Miesięczna zmienność +2,92%
VAR99 -7,03%
Maksymalna miesięczna strata -10,78%
Maksymalny miesięczny zysk +14,88%
Beta (do WIG20) +0,08
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -27,78%
Procent mies. ze stratą +44,67%
Wskaźnik Sharpe'a +0,27
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +39,76%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -4,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -2,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +27,33%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,71%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,56%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,44%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron