Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NOBLE FUND Akcji Amerykańskich - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2009 +0,20% -0,47% +0,56% +1,89% +3,37% +1,10% -0,66% +0,01% -0,35% +3,58% +9,51%
2010 +2,16% +0,02% +4,25% +3,25% -0,76% -0,10% +2,04% +0,82% +3,48% +1,54% +0,40% +2,69% +21,51%
2011 -0,92% -0,27% +1,09% -0,23% -3,01% -1,00% -1,13% -8,90% -5,07% +1,89% -0,87% -2,20% -19,17%
2012 +3,02% +2,29% -1,99% +0,26% -4,41% +1,89% -0,11% +1,43% +2,47% +0,67% +1,83% +0,93% +8,34%
2013 +3,55% -2,26% -0,70% -1,36% +1,16% -6,77% +1,78% -1,46% +1,65% +1,95% +1,52% +0,57% -0,78%
2014 +0,88% +2,36% -2,46% +0,58% -1,38% +4,29% -0,19% +0,59% -1,01% -1,12% +2,45% -4,11% +0,59%
2015 +3,20% +1,66% +1,16% +0,84% +0,96% -2,77% -0,14% -3,65% -1,74% +2,78% +1,06% -1,51% +1,62%
2016 -2,28% -2,04% +0,42% +2,24% -1,77% -0,37% -0,87% -0,47% +2,21% -1,92% -0,70% +1,75% -3,89%
2017 +1,85% +2,54% +0,85% +3,96% +0,72% -0,83% +1,92% +1,63% +1,59% +1,42% -1,91% +1,04% +15,69%
2018 +2,11% -0,04% -2,78% -0,75% +0,05% -1,47% -1,29% -1,12% -1,78% -9,02% -2,44% -0,36% -17,68%
2019 +0,53% 0,00% -2,00% +0,77% -1,36% +0,90% +0,93% -1,02% +0,47% +0,35% +2,04% +2,18% +3,77%
2020 -0,07% -7,17% -15,60% +11,23% +4,41% +2,64% +5,24% +7,83% -4,21% -3,08% +10,90% +4,92% +14,40%
2021 +1,35% +2,77% -2,09% +4,83% -2,77% +2,88% -0,66% +1,34% -4,48% +5,01% -1,70% +2,96% +9,28%
2022 -5,90% -3,64% +2,92% -8,84% +0,42% -7,39% +7,85% -3,22% -8,72% +7,94% +4,58% -4,45% -18,69%
2023 +5,37% -2,30% +4,51% +1,65% +1,27% +5,47% +2,81% -1,27% +18,57%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +11,82%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,17%
Miesięczna zmienność +3,41%
VAR99 -8,12%
Maksymalna miesięczna strata -15,60%
Maksymalny miesięczny zysk +11,23%
Beta (do WIG20) +0,36
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,64
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -34,50%
Procent mies. ze stratą +43,68%
Wskaźnik Sharpe'a +0,18
Wskaźnik CALMAR +0,06
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +35,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +18,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +16,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +8,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +23,81%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,11%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,41%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,68%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,15%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron