Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOVO Globalnego Dochodu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 75,26
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 75,98/76,66
Stopa zwrotu od początku działalności -24,02%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -21,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -22,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 0 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata

Profil Inwestora

Novo Globalnego Dochodu to fundusz pozwalający korzystać z doświadczenia światowych liderów w dziedzinie zarządzania aktywami. Subfundusz bazuje na starannie wyselekcjonowanych rozwiązaniach o charakterze absolute return oraz multi-asset income.

Novo Globalnego Dochodu zachowuje przy tym wszystkie zalety polskiego funduszu inwestycyjnego otwartego. Pozwala na codzienne wpłaty i wypłaty środków, jest wyceniany w polskich złotych a minimum inwestycyjne to tylko 100 zł. Nadzór nad TFI i funduszem pełni Komisja Nadzoru Finansowego, bank depozytariusz i audytor.

Subfundusz jest propozycją dla inwestorów, którzy pragną zdywersyfikować swój istniejący portfel polskich aktywów o zagraniczne walory.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w globalne fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz multi-asset income. Portfel inwestycyjny składa się z ponad 5 funduszy, których łączny udział sięga od 80% do 100% aktywów. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty denominowane w euro, dolarach amerykańskich, jenach i frankach szwajcarskich.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.07.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.03.06
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
27,55%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron