Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Stabilnego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 163,76
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 158,18/162,69
Stopa zwrotu od początku działalności +224,24%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,87%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany klientom ceniącym bezpieczeństwo inwestycji i poszukujących średnio  i długoterminowych zysków większych, niż na lokatach lub w funduszach dłużnych  i akceptujących okresowe wahania wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Do 40% portfela subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka spośród subfunduszy PKO TFI, zawierających element akcyjny w portfelu inwestycyjnym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1998.01.23
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,25%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,52%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron